Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

ΟΜΑΔΑ Α. Ε.Κ,Κ.Π., Κ.Σ., Μ.Ε. ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στην εποχή μας, τα φαινόμενα σωματικής και ψυχικής βίας ταλανίζουν την κοινωνία μας. Ο βασικότερος παράγοντας όξυνσης αυτού του φαινομένου δεν είναι άλλος από την ελλιπή παιδεία που δέχονται οι σημερινοί νέοι, με απότοκο τον παραμερισμό του διαλόγου, των αρετών του και τη στροφή προς τη βία. Ωστόσο, το μείζον αυτό πρόβλημα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι καθοριστικός, καθώς η προβολή θετικών προτύπων είναι ικανή να απομακρύνει την ύπαρξη του αισθήματος της βίας και της εκδίκησης. Σημαντικός είναι ακόμη ο ρόλος της οικογένειας, καθώς είναι σωστό να δώσει στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα. Εν κατακλείδι, η βία στα σχολεία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί με την ορθή λειτουργία των βασικών φορέων κοινωνικοποίησης.

1 σχόλιο:

ΟΚΤΑΒΙΑ είπε...

Ωραία έκφραση, σωστή δομή και επιχειρήματα που στηρίζουν τον λόγο σας και τις απόψεις σας είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το δοκίμιό σας.
Πολύ καλά!